YourDomain.Com © 2006                    

 

 

 

Vision 

 

Vad är livskvalitet, hur värderar DU livet, din mat och din hälsa?

 

Inom Eu och Sverige vill jag arbeta för jämställdhet, mer energieffektivisering, tanka ner solens energi, plussenergihus där bilen också kan tankas.

 

Mot Genmodifierade organismer och för en minskad användning av kemikalier.

 

Det finns idag smarta energilösningar och nya hållbara kommer fram. Det är av största vikt att på alla nivåer arbeta för förnyelsebar energi och tanka ner solen energi för den räcker till.

 

Energin räcker till allas behov men inte till allas girighet.

 

Jag vill förhindra att det kan ses som en klimatåtgärd att investera i kärnkraft. Kärnkraften är alltid förknippad med kärnvapen och de risker den radioaktiva strålningen medför.

 

 

Avveckla kärnkraften och kärnvapen!